Pravo na pristup informacijama

Podaci o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje

OIB

oib

NAZIV TIJELA JAVNE VLASTI

Turistička zajednica grada Krapine

ADRESA I POŠTANSKI BROJ

Magistratska 24, 49000 Krapina

SJEDIŠTE

Grad Krapina

BROJ TELEFONA

049 371 330

E-MAIL TIJELA JAVNE VLASTI

tz@krapina.hr

INTERNETSKA STRANICA TIJELA JAVNE VLASTI

https://tzg-krapina.hr/

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE

službenik

BROJ TELEFONA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

049 371 330

E-MAIL SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

tz@krapina.hr

Obrasci za preuzimanje:

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj: 25/13, 85/15 i 69/22).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom, načelu međusobnog poštivanja i suradnje te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”.

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti Turističkoj zajednici grada Krapine
  • putem pošte ili osobno na adresu: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 24, 49000 Krapina
  • usmeno u zapisnik kod službenika za informiranje
  • putem elektroničke pošte: tz@krapina.hr
  • putem telefona: 049 371 330

Turistička zajednica grada Krapine ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

Godišnje izvješće o provedbi ZPPI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Upitnik za samoprocjenu

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Skip to content