Dokumenti

Izvještaj o realizaciji Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2023. godinu - preuzmite PDF

Program rada Turističke zajednice grada Krapine za 2024. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2024. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2023. godinu - preuzmite PDF

Izvještaj o realizaciji Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2022. godinu - preuzmite PDF

Program rada Turističke zajednice grada Krapine za 2023. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2023. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2022. godinu - preuzmite PDF

Natječaj za izbor direktora Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF

Izvještaj o realizaciji Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2021. godinu - preuzmite PDF

Program rada Turističke zajednice grada Krapine za 2022. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2022. godinu - preuzmite PDF

Odluka o poništenju natječaja - Direktor TZG Krapine - preuzmite PDF

Natječaj za izbor direktora TZG Krapine - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2021. godinu - preuzmite PDF

Program rada Turističke zajednice grada Krapine za 2021. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2020. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2021. godinu - preuzmite PDF

Izvještaj o realizaciji programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2019. godinu - preuzmite dokument

Izvjestaj o realizaciji programa rada i financijskog plana za 2020.god. - preuzmite PDF

12.02.2020. Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Javni natječaj za prijem u radni odnos - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Obavijest i upute kandidatima - preuzmite dokument, preuzmite PDF

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Krapine za 2020 godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2020 godinu - preuzmite PDF

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2018. godinu - preuzmite PDF

Strategija upravljanja destinacijom - preuzmite PDF

Izmjena financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2023. godinu - preuzmite PDF

Izmjena financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2022. godinu - preuzmite PDF

Izmjena financijskog plana Turističke zajednice za 2021. godinu - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2019. godinu - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2018. godinu - preuzmite PDF

Izmjena finacijskog plana Turističke zajednice za 2017. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2019. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2018. godinu - preuzmite PDF

Izmjena plana nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2019. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Plan nabave Turističke zajednice grada Krapine za 2016. godinu - preuzmite PDF

Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Krapine za 2016 - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2017. godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2016. godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2015.godinu - preuzmite PDF

Izvješće o ostvarenju programa rada i financijskog plana Turističke zajednice grada Krapine za 2014.godinu – preuzmite PDF

POSLOVNICI:


Poslovnik o radu skupštine Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF
Statut Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Odluka o izmjeni statuta Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Poslovnik o radu nadzornog odbora Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Poslovnik o radu nadzornog odbora Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Poslovnik o radu skupštine Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Poslovnik o radu Turističkog vijeća Turističke zajednice grada Krapine – preuzmite PDF

PRAVILNICI:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave - preuzmite PDF
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu TZG Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta u TZG Krapine - preuzmite PDF
Dopuna Pravilnika o radu Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o radu Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Turističkoj zajednici grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o obradi i zaštiti osobnih podataka - preuzmite PDF
Pravilnik o radu Turističkog ureda Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Turističkom uredu Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave - preuzmite PDF
Izmjene u pravilniku o provedbi postupaka - preuzmite PDF
Program rada i financijski plan Turističke zajednice grada Krapine za 2015. godinu – preuzmite PDF
Statut Turističke zajednice grada Krapine - preuzmite PDF