Foto galerija

Stari Grad 

Stari Grad

Stari Grad 

Stari Grad

Panorama grada Krapina 

Panorama grada Krapina

Župna crkva Sv. Nikole 

Župna crkva Sv. Nikole

 

Pučka škola

 

Šetnica

 

Grad Krapina

 

Grad Krapina

 

Franjevački samostan

 

Park skulptura Forma Prima

 

Park skulptura Forma Prima

 

Jezero Dolac

Crkva Majke Božje Jeruzalemske 

Crkva Majke Božje Jeruzalemske

Župna crkva Sv. Nikole 

Župna crkva Sv. Nikole

Franjevački samostan i crkva Sv. Katarine 

Franjevački samostan i crkva Sv. Katarine

Crkva Majke Božje Jeruzalemske 

Crkva Majke Božje Jeruzalemske

 

Grad Krapina

Pogled iz zraka 

Pogled iz zraka

 

Crkva Sv.Nikole

 

Crkva Sv.Katarine