JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENIH KUĆICA05. ožujak

Turistička zajednica grada Krapine objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) I Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponudu za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo). II Turistička zajednica daje u zakup dvije montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge, pojedinačne površine cca 10m2. III Namjena montažne drvene kućice može biti slijedeća: -promocija i prodaja autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih uz navedeno -ostala gastro ponuda iz domaće manufakture (konditorski proizvodi, kolači i ostalo) -prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu, - turističko-promidžbena. IV Montažne drvene kućice daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci (01.04.-01.10.2019.). Nakon tog roka ugovori se mogu produžiti. Prostor se daje u najam u viđenom stanju. Dodatne intervencije u izgled kućice nisu dozvoljene. V Cijena zakupa po kućici je fiksna i iznosi 600,00kn mjesečno. U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi. TZG Krapina nije obveznik plaćanja PDV-a. VI Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49000 Krapina s naznakom Ponuda za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) - ne otvaraj. Rok za podnošenje ponuda je 15.03.2019. Ponuda obavezno sadrži: -osobne podatke podnositelja ponuda (ime i prezime/naziv/sjedište, OIB, kontakt telefon). Navedene podatke nećemo koristiti ni u jednu drugu svrhu te ih nećemo dijeliti s drugim osobama. - navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opširan opis asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati popraćen s foto dokumentacijom i/ili opis usluge koju namjerava pružati) - dokaz da je podnositelj ponude registriran za djelatnost koju namjerava obavljati - potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga. Na zatjev Turističke zajednice grada Krapine, podnositelj ponude dužan je dostaviti uzorke pojedinog dijela asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati i/ili usluživati. VII Prednost pri odabiru ponude imaju podnositelji prihvatljive ponude koji u svojoj ponudi nemaju prodaju suvenira te sitnih uporabnih i ukrasnih predmeta. VIII Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati. Ponude podnositelja koji nisu ispunili sve porezne obveze neće se uzeti u razmatranje. IX Turistička zajednica grada Krapine zadržava pravo odabira kućica (određivanja položaja) na predmetnoj lokaciji za izabranog ponuditelja. X O rezultatima Javnog poziva, podnositelji ponuda bit će obaviještene pisanim putem. Turistička zajednica grada Krapine