Aktivnosti

 • JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENIH KUĆICA 03. ožujak

 • JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENIH KUĆICA 05. ožujak

 • JAVNI POZIV ZA DAVANJE U ZAKUP DRVENE KUĆICE 18. ožujak

  više
  TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KRAPINE objavljuje JAVNI POZIV za davanje u zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) I. Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da podnesu ponudu za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo). II. Turistička zajednica grada Krapine daje u zakup 1 (jednu) montažnu drvene kućicu na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge, pojedinačne površine cca 10 m2. III. Namjena montažne drvene kućice može biti slijedeća: - promocija i prodaja autohtonih poljoprivrednih proizvoda karakterističnih za zagorsko podneblje i/ili pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga vezanih za navedeno, -ostala gastro ponuda iz domaće manufakture (konditorski proizvodi, kolači i ostalo) - prodaja suvenira, sitnih uporabnih i ukrasnih te umjetničkih predmeta prepoznatljivog podrijetla vezanog uz grad Krapinu, - turističko – promidžbena. IV. Montažna drvena kućica daju se u zakup na određeno vrijeme na rok od 6 mjeseci (01.04. – 01.10.2018.). Prostor se daje u zakup u viđenom stanju. Dodatne intervencije u izgled kućice nisu dozvoljene. V. Cijena zakupa po kućici je fiksna i iznosi 500,00 kn mjesečno. U cijenu zakupa nisu uključeni režijski troškovi. TZG Krapine nije obveznik plaćanja PDV-a. VI. Ponude se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Turistička zajednica grada Krapine, Magistratska 28, 49000 Krapina s naznakom „Ponuda za zakup montažne drvene kućice na lokaciji uz Šetalište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo)-ne otvaraj“. Rok za podnošenje ponuda je 26.03.2018. godine. Ponuda obvezno sadrži: - osobne podatke podnositelja ponude (ime i prezime / naziv i sjedište, OIB, kontakt telefon) - navod o vrsti djelatnosti koju podnositelj ponude namjerava obavljati (opširan opis asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati popraćen sa foto dokumentacijom i/ili opis usluge koju namjerava pružati), - dokaz da je podnositelj ponude registriran za djelatnost koju namjerava obavljati, - Potvrdu Porezne uprave o podmirenju obveza. Na zahtjev Turističke zajednice grada Krapine, podnositelj ponude dužan je dostaviti uzorke pojedinog dijela asortimana kojeg namjerava prodavati i promovirati i/ili usluživati. VII. Prednost pri odabiru ponude imaju podnositelji prihvatljive ponude koji u svojoj ponudi nemaju prodaju suvenira te sitnih uporabnih i ukrasnih predmeta. VIII. Nepotpune ponude i ponude pristigle nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati. Ponude podnositelja koji nisu ispunili sve porezne obveze neće se uzeti u razmatranje. IX. Turistička zajednica grada Krapine zadržava pravo odabira kućice (određivanja položaja) na predmetnoj lokaciji za izabranog ponuditelja. X. O rezultatima Javnog poziva podnositelji ponuda biti će obaviješteni pisanim putem. Turistička zajednica grada Krapine
 • ODLUKA O PONIŠTENJU JAVNOG POZIVA ZA NAJAM KUĆICA 16. ožujak

  više
  Poništava se Javni poziv za davanje u zakup montažnih drvenih kućica na lokaciji uz Šealište Vilibalda Sluge (Hušnjakovo) objavljen 28.02.2018. i oglašen na Oglasnoj ploči TZG Krapine i na Facebook stranici TZG Krapine.